Telefon
WhatsApp
İnstagram
Yangın Alarm Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri

Yangın Alarm Sistemleri ve yangın ihbar&söndürme sistemleri, yangını başlangıç aşamasında algılamak üzere her binaya özel olarak projelendirilirler. Bu sistemlerin tesis edilmesi yasalar gereği mecbur tutulmuştur.


Honeywell, Teletek, Eleks ve Ajax marka adresli ve konvansiyonel yangın ihbar sistemlerimizle ufak / orta / büyük ölçekli tüm işletmelerde hizmete hazırız. Lütfen ücretsiz keşif imkanımızdan faydalanın. Sizi yerinizde ziyaret edip neler yapabileceğimizi gösterelim.

 

 

 

Yangın, daha başlangıç aşamasında tespit edilmediği takdirde can ve mal kaybına neden olabilecek büyük bir yıkımdır. Büyüme hızı ve verdiği zarar düşünüldüğünde, yangını hızlıca algılayacak yangın alarm sistemleri kurulmasının önemi ortaya çıkmaktadır.


Yangın Alarm sistemleri'nin ana görevi yangını daha başlarken tespit etmektir. Bu sebeple mekana ve içindeki eşyaların türüne uygun yangın paneli ve dedektör tipinin seçilmesi hayati önem arz etmektedir. Örneğin bir otel veya ofis odası için uygun olan duman dedektörü, bir depo veya fabrika alanı gibi tozlu ortamlarda veya çamaşırhane gibi buharın ve nemin yüksek olduğu ortamlar için uygun değildirler. Bunun yanı sıra bir depo için uygun olan Sabit sıcaklık dedektörü, başka bir depo için uygun olmayabilir. Yangın alarm sisteminin kurulacağı binanın tavan yüksekliği, bina tipi, içinde barındırdıkları gibi temel özellikleri ve ortamdaki materyalin yanma özellikleri dikkate almadan yapılan projelendirmeler yangının geç tespit edilmesine ve kayıpların büyümesine, en iyi ihtimalle yanlış alarmlara neden olacaktır.

 

Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile, otomatik algılama ve ihbar sistemleri (Yangın Alarm Sistemleri) kurulması gereken binalar yasa ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik ile, konutlar, konaklama amaçlı binalar, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, ticaret amaçlı binalar, endüstriyel amaçlı yapılar gibi özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, yangınlara karşı güvenliğini arttıracak ve can ve mal kaybını minimuma indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, eğitimin ve denetimin usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Yapı Yüksekliği (m) / Bina toplam kapalı alanı (m2)
1. Konutlar >51,50 –
2. Konaklama Amaçlı Binalar >6,50 >1000
3. Kurum Binaları Eğitim Tesisleri >21,50 >5000
Yataklı Sağlık Tesisleri >6,50 >1000
Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri >21,50 >2000
4. Büro Binaları >30,50 >5000
5.Ticaret Amaçlı Binalar (1) > 12,50 >2000
6.Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2) >21,50 >7500
7.Toplanma Amaçlı Binalar Yeme içme >12,50 >2000
Eğlence >12,50 >2000
Müze ve sergi alanları >6,50 >5000
Terminaller > 6,50 >5000
8. Depolar >6,50 >5000
9. Yüksek Tehlikeli Yerler >6,50 >1000


(1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç.(2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç.

 

Adresli Yangın Alarm Algılama ve İhbar Sistemleri


Adresli yangın alarm sistemleri sayesinde aynı kabloya çok sayıda dedektör bağlanabilir. Her dedektörün kendine özel bir kimlik kodu bulunmaktadır. Bu kodlama sayesinde her dedektörden bağımsız sinyal alınır. Bu özellik, alarm durumunda algılama yapan dedektörün yerini tam olarak görmemizi sağlar.
Adresli yangın alarm sistemleri marka ve modele göre değişmekle birlikte, her bölgeye (Loop) 128 adete kadar dedektör bağlanabilmektedir. Gene adresli sistemlerde hat kopuklukları ve arızaların hangi dedektörden kaynaklandığı rahatlıkla tespit edilebilmektedir.


Konvansiyonel Yangın Alarm Algılama ve İhbar Sistemleri


Konvansiyonel yangın alarm sistemleri kullanıldığında her bir dedektörden alarm paneline ayrı kablo çekmek gerekmektedir. Yangın bilgisi panel üzerinde bölge (zone) bazında görülür. Paralel bağlantı ile aynı bölgeye panelin kapasitesine göre 1 ile 20 arası dedektör bağlanabilir ancak bu durumda yangın sinyalinin geldiği görülmesine rağmen bu sinyalin hangi dedektörden geldiği bilinemeyecektir.


Dedektör sayısının yüzlerce olabildiği çok bloklu ve çok katlı yapılarda, her dedektöre ayrı kablo çekimi yapılamayacağı ve paralel bağlantının sakıncaları dolayısı ile konvansiyonel sistemler, efektif olarak kullanılamaz (Alışveriş merkezleri, Hastaneler vb gibi).

 

Konvansiyonel ve adresli sistemlerin hangisinin tercih edilmesi gerektiği genellikle sistemin ulaşacağı büyüklük ile belirlenir. Az sayıda dedektör bulunan sistemler için konvansiyonel sistemler yeterli olmakta vе ekonomik çözümlеr sunmaktadır. Adresli sistemler daha ziyade büyük ölçekli tesislerde kullanılır. Aynı kabloya çok sayıda dedektör bağlandığından kablo ve tesisat işçiliğinden tasarruf sağlanmakta, yangının başladığı yer tam olarak tespit edilebilmektedir.


Yangın alarm sistemleri ekipmanları ve dedektör özellikleri hakkında detaylı bilgi için lütfen 0216 449 53 99'u arayınız.

Önceki
Alarm Kontrol Merkezi
Sonraki
Geçiş Kontrol Sistemleri